Arhive pe etichete: Gheorghe A. M. Ciobanu

Lansare de carte la Fălticeni – “Irimescu demiurgul de tăceri”

28151817530_0e51cd29aa_zFălticeni 19 iulie 2016
“Irimescu demiurgul de tăceri”, prima traducere în limba engleză a unei cărţi despre opera Maestrului Ion Irimescu

La Muzeul de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni a avut loc la finele săptămânii trecute lansarea cărţii-album “Irimescu demiurgul de tăceri”, un album semnat de eseistul romaşcan Gheorghe A. M. Ciobanu care a apărut la Editura Muşatinia. La eveniment s-au aflat prof. Mioara Gafencu, prof. Ioana Grosaru (preşedinte a Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT), avocat Andi Grosaru, ing. Dorin Dospinescu, prof. univ. Dan Dascălu, pictorul Gabrel Baban, poetul Mihai Niculiţă, autorul volumului, criticul de artă Gheorghe A. M. Ciobanu şi reprezenanţii editurii. “Irimescu demiurgul de tăceri” este o tipăritură de excepţie prin tematică şi prin concepţia grafică cu reproduceri din opera realizată de editură, traducerea în limba engleză fiind realizată de traducător Mihaela Gheorghe. Continuă lectura

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Gheorghe A. M. Ciobanu

Ştefan Dumitrescu: Irimescu Demiurgul de tăceri – autor Gheorghe A. M. Ciobanu

stefan-dumitrescu-e1456250671641Atunci când se întâlnesc doi mari Creatori, rezultatul întâlnirii lor poate fi o capodoperă. Dar când se întâlnesc trei Creatori mari, cu harul artei, oameni admirabili, dăruiți de Dumnezeu cu talent, cu sensibilitate, dar și cu un suflet nobil, poate apărea o Capodoperă eveniment cultural.
Acest eveniment cultural capodoperă, a fost zămislit la sfârșitul anul 2015. Este Cartea bijuterie și Monument bibliofil (editată de Emilia Țuțuianu, la editura pe care o conduce, cu un nume atât de frumos, Mușatinia, nume cu rezonanță în istoria românilor), intitulată „Irimescu, Demiurgul de Tăceri”, autor profesorul Gheorghe A M Ciobanu din Roman. Cei doi autori ai cărții, dl profesor Gheorghe A. M. Ciobanu, autorul conținutului cărții și doamna Emilia Țuțuianu, autoarea editării şi a îmbunătăţirii formei de prezentare a cărţii, a vasului de aur care conține textul cărții, trebuie să fi lucrat mult la această capodoperă estetică, pentru că se vede imediat lucrătura de migală, de bijutier, plină de răbdare și de dragoste, de dăruire și tenacitate a fiecăruia dintre ei.

Irimescu

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Gheorghe A. M. Ciobanu, Ion Irimescu, Ştefan Dumitrescu

Emilia Ţuţuianu – O legendă vie a culturii romașcane: Gheorghe A.M. Ciobanu

GhAM Ciobanu25 Martie este ziua când sărbătorim o legendă vie a culturii romaşcane: profesorul, eseistul şi omul de cultură Gh. A.M. Ciobanu. Anul acesta Domnia Sa aniversează 90 de ani de viaţă, ani dedicaţi culturii, artei şi educaţiei în urbea muşatină a Romanului. În anii studenții mele, prof. univ. dr. Petre Bejan, nu pierdea niciodată ocazia să îl dea drept exemplu studenţilor săi, rememorând acea atmosferă fascinantă, creată timp de 23 de ani, de Gheorghe A.M. Ciobanu şi George Paşcu în cadrul Colocviilor Muzicale de la Iaşi.
Mărturisesc că am fost o privilegiată în viaţa Domniei Sale. L-am cunoscut ca elevă şi apoi ca editor; am învățat de la Domnia Sa că o prietenie adevărată este un dar divin, ceva care nu trebuie confundat cu bătutul pe umăr sau cu obrăznicia.
Născut chiar de marea sărbătoare creştină Buna Vestire, pe 25 martie 1925 la Roman, mărturiseşte:
,,Ca orice străfulgerare umană de pe Terra, am văzut şi eu lumina lui Solaris, pentru prima oară, în ziua de Buna-Vestire a lui 1925 şi continui şi acum s-o admir, atât în Amurgurile ei, cât şi în acel ce-mi este doar al meu. Am aparţinut, întotdeauna, Urbei muşatine a Romanului, fiindu-i Liceului, ce-i poartă numele sau voievodal şi elev, precum şi dascăl, slujind la catedrele sale un sfert de veac. Făcând Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Emilia Ţuţuianu, Gheorghe A. M. Ciobanu

Album Irimescu, autor Alexandru Cebuc

IrimescuHărăzit de către un destin istoric de a converti, parcă, întreaga marmură carpatină şi tot bronzul dacic în statornică perfecţiune, sculptorul Ion Irimescu, prezent, pe mai departe, în atelierul său în care, asemenea unui patriarh biblic, îşi mângâie patern, cu ochii şi palma, generaţii succesive de întruchipări ale unei populaţii nemuritoare, a dăruit retinei şi planetei un codru de tăcere şi un ocean de gândire, amândouă zămislite din huma şi sufletul acestui pământ.

Prin tematica sa variată, ca şi prin fărâma de mişcare rămasă mereu netopită în statuar, creaţia sa nu are în ea atotputernicia unei ireversibile împietriri, sortită a supraveghea, milenii după milenii, asemenea unui Memnon al deşertu­lui, neastâmpărul repetabil al soarelui, ci poartă în sine, ca o respiraţie nevăzută, vibraţia ascunsă a unor plecări, a unui zbor ce uneori pare a se desface, iar alteori a se cuminţi. De aceea, meditând la ea, ai sentimentul că se găseşte la frontiera dintre statornicie şi aripi, că s-ar constitui ca un loc geometric ontic între pigmalionism şi Meşterul Manole, între o „Pasăre măiastră“ şi o „Cuminţenie a pământului“. De aici afinitatea artei irimesciene la vibraţia imponderabilă a muzicii, de aici şi atracţia continuă pe care a resimţit-o pentru mirajul orfic. „Există în activitatea mea – spunea artistul – două teme care mă pasionează…, Materni­tatea şi Muzica“. Două teme care ascund în ele nepotolita sete a materiei de a evada spre frontierele, mereu expansive, ale spaţiului. Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Alexandru Cebuc, Gheorghe A. M. Ciobanu

Tudor Ghideanu – Enciclopedism şi Creaţie

fioriApar din când în când, în cultura noastră, făpturi enciclopedice, care îşi edifică Lucrarea ca pe un „avânt eroic” (Degli erroici furori -Giordano Bruno) în chip armonios multiplu: poezie, muzică, ştiinţă, filosofie. Aşa au fost, desigur: Henri Coandă, Dimitrie Cuclin, Alexandru
Bogza (fratelel celebrului Geo Bogza), Pius Servien, Matila Ghyka ş.a.
Astăzi, iată, îl întâlnim cu Bucurie tandrică pe muzicianul-filosof, poet, publicist şi om de ştiinţă Gheorghe A.M.Ciobanu, din sacrul târg al Romanului, după cum el ar putea să se revendice drept fiu al Fălticenilor lui Ion Irimescu.
În suita de înfăptuiri pe care ne-o relevă volumul „Primii fiori”, totul parcurge, parcă, cei patru timpi ai formei sonată, în temporalitatea experiată, trăită a unei Anamnesis, dintr-un vălmăşag istoric, dintre anii 1936-1944. Ceea ce se poate remarca, de la început, este legătura
(„coinonia”), cununia prin Muzică între toate cele patru „Coerenţe fundamentale”, despre care ne-a vorbit nu o dată tainicul Nichita Stănescu. Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Gheorghe A. M. Ciobanu, Tudor Ghideanu

«MIORIŢA» cel mai mândru mit al lumii – Constantin Tomşa

AsachiRecent, în bibliografia exegetică a „Mioriţei”, în care şi-au înscris numele, în ultimii o sută cincizeci de ani, personalităţi ilustre ale culturii ro¬mâne, de la Moses Gaster, Alexandru Odobescu şi Nicolae Iorga, la George Călinescu, Lucian Blaga şi Mircea Eliade, s-a adăugat un nou nume, cel al distinsului profesor Gheorghe A. M.Ciobanu.
Cunoscutul om de cultură, trăitor în Roman, a adăugat recent, la zes¬trea cărţilor sale (Monografia Liceului Roman Vodă; Locul şi spiritul, Irimescu – statornicie şi zbor;Scrieri volumele 1-5; Primii fiori; Mileniul Trei pe portativ; şi Modelarea normativului juridic), o nouă apariţie editorială, Mioriţa – Mit Triadic (Editura Muşatinia, Roman, 2007), un studiu insolit, realizat într-o manieră personală despre unul dintre miturile noastre, pe care autorul îl consideră …a fi unul dintre miturile fun¬damentale ale lumii…
În capitolul introductiv al cărţii, «Preludiu – Idealitate mioritică, alcă¬tuit din trei părţi intitulate:
1. – Tratatul despre sublim şi mitul sublim mi¬oritic;
2. – De la Mioriţa stânei la mioritismul lumii;
3. – Galaxia Miori¬ţei şi mioritismul ei, autorul face câteva precizări menite să lămurească eventualul cititor asupra scopului urmărit prin punerea în discuţie a acestui «Tratat despre Sublim» al spiritualităţii româneşti: Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Constantin Tomşa, Gheorghe A. M. Ciobanu

Interviu cu eseistul romaşcan Gheorghe A. M. Ciobanu

Partea I

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Gheorghe A. M. Ciobanu

Liviu Dănceanu – Scrisoare deschisă către Gheorghe A. M. Ciobanu

22Stimate Domnule Profesor,

Ani de zile v-am citit cronicile şi eseurile împrăştiate cu generozitate prin varii reviste moldave. Mărturisesc, vă credeam un om pedant, scrupulos, uneori surprins, alteori uşor iritat fiind de consecvenţa cu care vă menajaţi cele două iniţiale din nume: Gheorghe A.M. Ciobanu, ca şi cum aţi fi ţinut să îmbrăcaţi cât mai extravagant un obştesc manechin. Nu mi-a trebuit mult să înţeleg că era o pedanterie protocolară, ce cobora de pe versanţii inundaţi de aerul tare al unei conduite existenţiale exemplare. Articolele dumneavoastră despre fenomenul muzical deconspirau, înainte de toate, o candidă curiozitate. Vă şi vedeam uitându-vă prin gaura cheii unei porţi ce duce miraculos la cei ce modelează frecvenţele, duratele, timbrele şi intensităţile, transformându-le, graţie întocmirilor savante ori restituirilor fidele, în mirabile efluvii sonore. Pe de altă parte, simţeam că aceste articole adăpostesc o erudiţie ca o bancnotă ce nu poate fi folosită decât acolo unde ea are valoare. Nimic gratuit, de complezenţă. Nici diletantism, fie el chiar tratat cu seriozitate (aşa cum, din păcate, se mai practică prin ogrăzile criticii noastre muzicale) ori ştiinţă exersată mecanic (apanaj al unor condeieri cu experienţă, dar vădit plictisiţi, vlăguiţi). Nici preţiozitate umflată de figuri retorice în stare să sfârşească prin a se comporta ca harfiile din poveste: strică tot ce ating, în schimb, descopeream un stil spumos, pe alocuri frapant, care face capital din ideile intermediare şi care nu poate, în nici un caz, ascunde voluptatea scăldatului în marea muzică, a jocului cu valurile ei, a imersiunilor ori surfing-ului, înotării spre ţărm sau, dimpotrivă, spre larg, întotdeauna cu gândul şi sunetul la comorile pe care arta sunetelor le are în proprietate. V-am citit, concomitent, opiniile în Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Gheorghe A. M. Ciobanu, Liviu Dănceanu